ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-20 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_252_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu 252/2017 Obowiązujący
2 2017-04-20 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_251_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki Nr 84 położonej w miejscowości Targowisko, który odbędzie się w dniu 24.04.2017r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Lubawa 251/2017 Obowiązujący
3 2017-04-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_250_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej 250/2017 Obowiązujący
4 2017-04-19 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_249_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 160/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 249/2017 Obowiązujący
5 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_151_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu XXV/151/2017 Obowiązujący
6 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_150_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe XXV/150/2017 Obowiązujący
7 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_149_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2022 projektu pn. "Rodzina na PLUS" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XXV/149/2017 Obowiązujący
8 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_148_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXV/148/2017 Obowiązujący
9 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_147_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XXV/147/2017 Obowiązujący
10 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_146_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa XXV/146/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu