ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-19 2017-05-05 10:00:00 Przebudowa dróg gminnych Biała Góra-Sampława-Rakowice, w m. Prątnica oraz Nr 147013N w m. Czerlin ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.5 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 143.2 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (PDF, 238.7 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (PDF, 247.8 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 135.7 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe (PDF, 133 KiB)
 • Potencjał kadrowy (PDF, 119.6 KiB)
 • Projekt umowy - Część 1 (PDF, 277.9 KiB)
 • Projekt umowy - Część 2 (PDF, 277.8 KiB)
 • Projekt umowy - Część 3 (PDF, 277.9 KiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt organizacji ruchu (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 3.1 MiB)
 • Przedmiar robót – odcinek A-B (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 90.1 KiB)
 • Przedmiar robót – odcinek C-D (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 85.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna Biała Góra-Sampława-Rakowice) (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 10.6 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 845.6 KiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 103.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 19.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 89 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża drogowa (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 11.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 35.4 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża telekomunikacyjna (Droga gminna Nr 147013N w m. Czerlin) (PDF, 186.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 1 z dnia 27.04.2017 (PDF, 197.9 KiB)
 • Formularz oferty - wersja doc. (DOC, 75 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu - wersja doc. (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie - wersja doc. (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja doc. (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - wersja doc. (DOC, 52.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - wersja doc. (DOC, 51.5 KiB)
2 2017-01-25 2017-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 209.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu