ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-17 2018-05-08 11:00:00 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne – SP w Tuszewie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 582.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 53 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 277 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 180.6 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 8.4 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany (PDF, 9.1 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża konstrukcyjna (PDF, 8.2 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna (PDF, 2.4 MiB)
 • Projekt architektoniczno-budowlany – branża sanitarna (PDF, 9.1 MiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna (PDF, 44.5 KiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna-konstrukcyjna (PDF, 97.2 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 75.9 KiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 176.7 KiB)
 • Przedmiar robót – wyposażenie (Dotyczy części nr 2) (PDF, 28 KiB)
 • STWiORB – branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiORB – branża architektoniczna i sanitarna (PDF, 1.1 MiB)
 • STWiORB – branża elektryczna (PDF, 657.5 KiB)
2 2018-04-16 2018-04-27 09:00:00 Dostawa pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rakowicach ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 309.9 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (XLS, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 138.2 KiB)
 • Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 1 z dnia 24.04.2018 (PDF, 214.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 24.04.2018 (PDF, 37 KiB)
3 2018-01-25 2018-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 145 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu