ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-07 2018-02-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147020N w m. Prątnica oraz drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 50.5 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 275.9 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 275.5 KiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 7.5 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 5.8 MiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 194 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Prątnica) (PDF, 8.8 MiB)
 • Projekt budowlany (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 4.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 4.4 MiB)
 • Przedmiar robót (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 174.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (Droga gminna w m. Łążyn) (PDF, 5.3 MiB)
2 2018-02-07 2018-02-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Omule – Szczepankowo Nr 147026N w msc. Omule ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 406.5 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 53 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 51 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 274.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 5 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 105.9 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 1.8 MiB)
3 2018-01-25 2018-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 145 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu